Kasy w postaci oprogramowania?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Rozporządzenie planowo ma wejść w życie 1 stycznia 2020r.
“W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej w zakresie zwalczania nierejestrowanej sprzedaży detalicznej oraz unikania i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatku VAT poprzez wprowadzone mechanizmy kontrolne w czasie rzeczywistym. Projekt ma na celu zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz usprawnienie procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie 2 rzeczywistym. Mobilne kasy mające postać oprogramowania stanowić mają alternatywę dla obecnie użytkowanych kas rejestrujących”.


Dla przykładu § 17 projektu rozporządzenia wprowadza regulację, zgodnie z którą podatnik przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji będzie zobowiązany dokonać fiskalizacji kasy, zapewniając dostęp do sieci telekomunikacyjnej i przesyłanie danych między kasą online a CRK. Proces fiskalizacji odbywa się automatycznie. Fiskalizacja obejmuje szereg uporządkowanych w kolejności operacji wykonywanych na kasie.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323808

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *