Obowiązek posiadania rachunku bankowego?

Od dnia 1.11.2019 weszły w życie zmiany w ustawie o VAT zgodnie z ustawą zmieniającą z dnia 9 sierpnia 2019 roku.

Jednym z przepisów, który został dodany do ustawy jest art. 108e

” Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.”.

Co to oznacza?

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów nie ma więc znaczenia na jaką kwotę zostanie wystawiona faktura VAT, ponieważ w sytuacji sprzedaży lub nabycia takich towarów lub usług podatnicy są zobowiązani do posiadania rachunku o którym mowa w art. 49 ustawy Prawo bankowe, a zatem dla

1)osób prawnych;
2)jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;
3)osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Mając to na uwadze, należy pamiętać o konieczności założenia rachunku rozliczeniowego, gdyż zwykłe ROR podatników nie spełniają tego wymogu.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *