Wzór wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

W dniu 31.10.2019 w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania wzoru wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Przypomnijmy, iż od dnia 1.11.2019 podatnicy mogą składać wnioski o wydanie WIS.

Wiążąca Informacja Stawkowa [dalej jako: WIS], [przepisy: art. 42a-42i ustawy o VAT].

–jest to decyzja wydawana na potrzeby podatku VAT w zakresie odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

-wydawana jest ona na wniosek podatnika lub innego podmiot, zamierzającego wykonywać czynności opodatkowane na gruncie VAT,-

-WIS zawiera opis towaru lub usługi, klasyfikację towaru według układu nomenklatury scalonej (CN), albo usługi według PKWIU, określenie stawki podatkowej właściwej dla towaru lub usługi,

-opłata za wydanie WIS wynosi 40 złotych, jednak koszty mogą być wyższe, jeśli do wydania WIS konieczne jest dokonanie dodatkowych np. analiz towarów-wydawana jest bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż 3 miesiące, jednak okres ten może ulec przedłużeniu, jeśli na potrzeby wydania WIS konieczne jest np. dokonanie badań laboratoryjnych lub innych analiz towarów,

-o WIS można ubiegać się już od 1.11.2019-WIS zapewnia ochronę podatnikom w zakresie stawek VAT i wiąże organy podatkowe

-WIS będzie umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej, a co za tym idzie z WIS będą mogły korzystać również inne podmoty

Jak przedstawiono na stronie MF:

  • Wystąpienie z wnioskiem o wydanie WIS będzie możliwe już od 1 listopada 2019 r. – przy czym WIS będzie mógł dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r.
  • W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r., w zakresie stawek VAT obowiązujących do 31 marca 2020 r. będzie można – co do zasady – wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2109/1

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *