Dlaczego nawet pro formy należy płacić split payment w określonych sytuacjach?

Zgodnie z brzmieniem przepisów od 1.11.2019 wprowadzono obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) w przypadku kiedy podatnicy otrzymali:

-fakturę z wykazaną kwotą podatku

-faktura dotyczy towarów lub usług z załącznika 15 do ustawy o VAT

-faktura przekracza kwotę należności 15 000 złotych.

Pojawiły się jednak wątpliwości w przypadku pro form, zaliczek, zadatków.

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 108a ust. 1c ustawy o VAT ” Przepisy ust. 1-1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz “zaliczka” .

Co to w praktyce oznacza? Oznacza to, że stosuje się przepisy o MPP również wtedy kiedy dokonujemy płatności przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem, a więc: przedpłaty, zaliczki, zadatki, raty, wkłady budowlane lub mieszkaniowe.

Wątpliwość pojawia się w sytuacjach pro form i wpłat bez faktur. Dlaczego?

Nie ma żądnych wątpliwości jeśli otrzymujemy fakturę zaliczkową, która jest fakturą, której kwota przekracza 15 000 złotych.

Pojawiają się jednak opinie, że skoro nie ma faktury, a dokonujemy wpłaty na towar lub usługę z załącznika 15 do ustawy o VAT to nie mamy jednego z warunków do spełnienia, to jest nie mamy faktury, zatem MPP nie obowiązuje.

Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że przepisy wskazują, iż w przypadku tych “płatności”, a zatem ustawodawca odwołuje się do płatności zadatków, zaliczek przepisy o MPP stosuje się odpowiednio.

Podkreśla więc ustawodawca, skoro dokonujesz płatności wcześniej to dopasuj do sytuacji te przepisy, wskazuje również że skoro nie ma numeru faktury należy wpisać w tytule przelewu “zaliczka” zamiast numeru faktury (czy okresu za który dokonywane są płatności w przypadku przelewów zbiorczych) którego wymaga mechanizm podzielonej płatności.

Nie ma jasności jakie się pojawią interpretacje indywidualne, bo na pewno pojawi się szereg, a zapewne zostaną także wydane popularne ostatnio wśród MF objaśnienia podatkowe. Do tego czasu zaleca się jednak bezpieczniej stosowanie przepisów o MPP, ponieważ z obecnego brzmienia przepisu należy wywodzić raczej, iż należy je stosować

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *