Podejście do zawiadomienia ZAW-NR (Biała lista podatników).

Podejście do zawiadomienia ZAW-NR.W trakcie webinarium MF deklarowało, iż nie będzie obowiązku powiadamiania wielokrotnie jeśli np. mamy faktur więcej niż jedna i przelewamy na rachunek inny niż w białej liście. Jeśli przelewów jest więcej wystarczy raz i tyle:)Czy to jednak prawda?Z literalnego brzmienia przepisów to nie wynika!.Przepis mówi: “Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez podatnika została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu”. Nie ma tu więc słowa o tym, że można przy więcej niż jednym przelewie nie powiadamiać, liczy się 3 dni od zlecenia przelewu. Koniec kropka. Nie ma żadnej podstawy prawnej aby robić inaczej.Wzór zawiadomienia również wskazuje konkretną fakturę i datę zlecenia przelewu.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *