Projekt ustawy o świadczeniu dobry start

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok programu „Rodzina 500+”). Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” .Zgodnie z projektowaną ustawą, rodzinom (tak jak obecnie, na gruncie uchwały
i rozporządzenia Rady Ministrów) przysługiwać będzie, stanowiące wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego, jednorazowe świadczenie pieniężne dobry start wynoszące 300 zł na uczące się dziecko.Ustawa wejdzie w życie z dniem 01.01.2021Źródło: BIP KPRM

Zdjęcie: pixabay

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *