Już tylko kilka dni na rejestrację do CRBR

Do 13 lipca 2020 roku zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został przedłużony termin dokonywania zgłoszeń podmiotów istniejących do Centralnego rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Pamiętajmy, że zgłoszenia dokonuje się on-line i dokonuje go osoba uprawniona do reprezentacji spółki, zgodnie z zasadami reprezentacji przewidzianymi w Kodeksie Spółek Handlowych.

Zgłoszenie musi być opatrzone musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP przez ww. osoby.

Pełnomocnicy nie mogą dokonać zgłoszenia.

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *