Biała lista – zmiany od 1 lipca

Od 1 lipca 2020 roku zmieniło się brzmienie ustawy o PIT i CIT w zakresie wyłączania z KUP płatności na konto spoza Białej listy. Tym samym podatnik będzie mógł uniknąć sankcji, gdy dokona płatności split paymentem.

Nie ustala się przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2h ustawy pdof, jeżeli zapłata należności przez podatnika została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ustawa z 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1065)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *