Projekt ustawy o świadczeniu dobry start

Z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program „Dobry start”, który jest kolejnym (przede wszystkim obok programu „Rodzina 500+”). Wsparcie z programu realizowane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego (świadczenie „dobry start”) w wysokości 300 zł na uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Rządowy program „Dobry start” realizowany jest obecnie na podstawie uchwały…

Czytaj dalej

Płatności na mikrorachunek podatkowy

Przypominamy, iż począwszy od 01.01.2020 wpłacamy podatki na mikrorachunek podatkowy. Wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych jest dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy). Oznacza to, że podatek np. akcyza pozostaje bez zmian-nadal płacone na konto właściwego US. Podatki inne niż…

Czytaj dalej

Podejście do zawiadomienia ZAW-NR (Biała lista podatników).

Podejście do zawiadomienia ZAW-NR.W trakcie webinarium MF deklarowało, iż nie będzie obowiązku powiadamiania wielokrotnie jeśli np. mamy faktur więcej niż jedna i przelewamy na rachunek inny niż w białej liście. Jeśli przelewów jest więcej wystarczy raz i tyle:)Czy to jednak prawda?Z literalnego brzmienia przepisów to nie wynika!.Przepis mówi: “Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez podatnika została dokonana…

Czytaj dalej

Ruszają prace nad objaśnieniami ws. sposobu ustalania dochodu zwolnionego z PIT i CIT

Jak pisze MF na swojej stronie ruszają prace nad opracowaniem objaśnień podatkowych. Objaśnienia będą dotyczyć sposobu ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. “Objaśnienia odnoszą się do interpretacji ogólnej nr DD5.8201.10.2019 poprzez:…

Czytaj dalej

Estoński CITw planach Premiera Morawieckiego?

Podczas wtorkowego wystąpienia Premier Morawiecki zapewniał jak istotni są przedsiębiorcy i ułatwienie ich rozliczeń, jak i zmniejszenie obciążeń podatkowych na nich nałożonych. Jednym z elementów, które planuje p. Premier jest wprowadzenie tzw.estońskiego CIT. Koncepcja tego podatku pozwalałaby na opodatkowanie zysku zaledwie jeden raz i to nawet o kilku latach, kiedy właściciele spółki zdecydują się przeznaczyć zysk na cele pozafirmowe. Przypomnijmy, że podobna konstrukcja miała już…

Czytaj dalej

Ostrzeżenie MF dotyczące kas na smartfony

https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-oferty-kas-na-smartfony Ministerstwo Finansów ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Jak wiemy nadal trwają prace legislacyjne dot. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Obecnie żadne oprogramowanie nie może samoistnie pełnić roli kasy rejestrującej, nie istnieje póki co legalna kasa na smartfony. Jak podkreśla Ministerstwo FInansów “Pojawiające…

Czytaj dalej

Dlaczego nawet pro formy należy płacić split payment w określonych sytuacjach?

Zgodnie z brzmieniem przepisów od 1.11.2019 wprowadzono obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) w przypadku kiedy podatnicy otrzymali: -fakturę z wykazaną kwotą podatku -faktura dotyczy towarów lub usług z załącznika 15 do ustawy o VAT -faktura przekracza kwotę należności 15 000 złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości w przypadku pro form, zaliczek, zadatków. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 108a ust. 1c ustawy o VAT ” Przepisy…

Czytaj dalej

Projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

W dniu 13 listopada 2019 jak przewidywano całkiem niedawno wpłynął projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw. Jak wskazuje uzasadnienie projektu: “W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę…

Czytaj dalej

Rachunek bankowy przedsiębiorców

W związku ze zmianami przepisów nadal wiele wątpliwości budzi temat rachunków bankowych przedsiębiorców. Czy każdy je musi mieć? Ustawa o VAT W przypadku przepisów o podatku VAT przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów lub usług z załącznika 15,  których wartość faktury przekracza 15 000 złotych brutto, przedsiębiorca jest zobowiązany do przyjęcia płatnośći w formie MPP. Zatem zarówno wystawca faktury, jak i nabywca będą zobowiązani do posiadania…

Czytaj dalej