Koniec mechanizmu odwrotnego obciążenia?

Od dnia 1.11.2019 roku Ustawodawca likwiduje mechanizm odwrotnego obciążenia. Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o VAT z definicji w art. 17 pkt. 7 i 9 znika definicja podatnika jako nabywającego usługi. Tym samym od 1 listopada 2019 roku nie stosujemy mechanizmu odwrotnego obciążenia. Artykuł 10 ustawy zmieniającej wskazuje, iż w przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 11…

Czytaj dalej

Kasy w postaci oprogramowania?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Rozporządzenie planowo ma wejść w życie 1 stycznia 2020r.“W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości stosowania przez podatników VAT czynnych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa również wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania. Stosowanie kas w postaci oprogramowania ma zwiększyć efektywność działań administracji skarbowej…

Czytaj dalej