Ruszają prace nad objaśnieniami ws. sposobu ustalania dochodu zwolnionego z PIT i CIT

Jak pisze MF na swojej stronie ruszają prace nad opracowaniem objaśnień podatkowych. Objaśnienia będą dotyczyć sposobu ustalenia dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. “Objaśnienia odnoszą się do interpretacji ogólnej nr DD5.8201.10.2019 poprzez:…

Czytaj dalej

Estoński CITw planach Premiera Morawieckiego?

Podczas wtorkowego wystąpienia Premier Morawiecki zapewniał jak istotni są przedsiębiorcy i ułatwienie ich rozliczeń, jak i zmniejszenie obciążeń podatkowych na nich nałożonych. Jednym z elementów, które planuje p. Premier jest wprowadzenie tzw.estońskiego CIT. Koncepcja tego podatku pozwalałaby na opodatkowanie zysku zaledwie jeden raz i to nawet o kilku latach, kiedy właściciele spółki zdecydują się przeznaczyć zysk na cele pozafirmowe. Przypomnijmy, że podobna konstrukcja miała już…

Czytaj dalej

Ostrzeżenie MF dotyczące kas na smartfony

https://www.gov.pl/web/finanse/uwaga-na-oferty-kas-na-smartfony Ministerstwo Finansów ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Jak wiemy nadal trwają prace legislacyjne dot. kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. kas wirtualnych), do zainstalowania na różnych urządzeniach, w tym np. na smartfonach. Obecnie żadne oprogramowanie nie może samoistnie pełnić roli kasy rejestrującej, nie istnieje póki co legalna kasa na smartfony. Jak podkreśla Ministerstwo FInansów “Pojawiające…

Czytaj dalej

Dlaczego nawet pro formy należy płacić split payment w określonych sytuacjach?

Zgodnie z brzmieniem przepisów od 1.11.2019 wprowadzono obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) w przypadku kiedy podatnicy otrzymali: -fakturę z wykazaną kwotą podatku -faktura dotyczy towarów lub usług z załącznika 15 do ustawy o VAT -faktura przekracza kwotę należności 15 000 złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości w przypadku pro form, zaliczek, zadatków. Pamiętajmy, że zgodnie z art. 108a ust. 1c ustawy o VAT ” Przepisy…

Czytaj dalej

Projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

W dniu 13 listopada 2019 jak przewidywano całkiem niedawno wpłynął projekt zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw. Jak wskazuje uzasadnienie projektu: “W projektowanej regulacji proponuje się zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, począwszy od 2020 r. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasadę…

Czytaj dalej

Rachunek bankowy przedsiębiorców

W związku ze zmianami przepisów nadal wiele wątpliwości budzi temat rachunków bankowych przedsiębiorców. Czy każdy je musi mieć? Ustawa o VAT W przypadku przepisów o podatku VAT przedsiębiorcy, którzy dokonują dostaw towarów lub usług z załącznika 15,  których wartość faktury przekracza 15 000 złotych brutto, przedsiębiorca jest zobowiązany do przyjęcia płatnośći w formie MPP. Zatem zarówno wystawca faktury, jak i nabywca będą zobowiązani do posiadania…

Czytaj dalej

Wzór wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

W dniu 31.10.2019 w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pojawiło się rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wydania wzoru wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. Przypomnijmy, iż od dnia 1.11.2019 podatnicy mogą składać wnioski o wydanie WIS. Wiążąca Informacja Stawkowa [dalej jako: WIS], [przepisy: art. 42a-42i ustawy o VAT]. –jest to decyzja wydawana na potrzeby podatku VAT w zakresie odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia…

Czytaj dalej

Zaliczka a split payment

Z dniem 1.11.2019 weszły w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności ( z angielskiego split payment). Przepisy budzą szereg wątpliwości, o których będzie mowa na blogu. Na chwilę obecną często pada pytanie co z zaliczkami? Czy zaliczki na które nie mamy faktur, (ale już ustaliliśmy że ich przedmiot znajduje się w załączniku 15 do ustawy o VAT, a kwota faktury przekracza 15 000 złotych brutto…

Czytaj dalej

Obowiązek posiadania rachunku bankowego?

Od dnia 1.11.2019 weszły w życie zmiany w ustawie o VAT zgodnie z ustawą zmieniającą z dnia 9 sierpnia 2019 roku. Jednym z przepisów, który został dodany do ustawy jest art. 108e ” Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa…

Czytaj dalej