Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu-14.01.2021

 • 1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
  Brak części w tej sekcji
 • 2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
  Brak części w tej sekcji
 • 3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
 • 4. Kim są instytucje obowiązane?
  Brak części w tej sekcji
 • Zmiany zasad raportowania sprzedaży na kasie fiskalnej
  Brak części w tej sekcji
 • 5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
  Brak części w tej sekcji
 • 6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane
  Brak części w tej sekcji
 • 7. Wdrożenie odpowiednich procedur
  Brak części w tej sekcji
 • 8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
  Brak części w tej sekcji
 • 9. Szkolenia pracowników
  Brak części w tej sekcji
 • 10. Omówienie przykładowej dokumentacji
  Brak części w tej sekcji
 • 11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
  Brak części w tej sekcji
 • 12. Odpowiedzialność karna i sankcje
  Brak części w tej sekcji
This content is protected, please login and enroll course to view this content!

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *