Kancelaria KiB oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Głównym atutem dla przyjęcia takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów wynikających z posiadania wewnętrznej księgowości. 

W zakres świadczonych przez nas usług księgowych należą:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

  • prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS

  • sporządzanie sprawozdań finansowych

  • sporządzanie budżetów, analiz cash flow, raportów zarządczych

  • sporządzanie deklaracji podatkowych

  • sporządzanie list płac, umów zleceń, umów o dzieło i umów o pracę

  • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej