Kancelaria KiB oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Głównym atutem dla przyjęcia takiego rozwiązania jest optymalizacja kosztów wynikających z posiadania wewnętrznej księgowości. 

W zakres świadczonych przez nas usług księgowych należą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 • prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS

 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 • sporządzanie budżetów, analiz cash flow, raportów zarządczych

 • sporządzanie deklaracji podatkowych

 • sporządzanie list płac, umów zleceń, umów o dzieło i umów o pracę

 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej

 • procedury MDR
 • dokumentacja cen transferowych
 • rozliczanie dochodów zagranicznych
 • VAT-REF zwrot zza granicy